آموزش های ENVI از صفر
تعدادآموزش ها: 30
آموزش های gis(arc map) از صفر
تعدادآموزش ها: 27
آموزش های گوگل ارث انجین از صفر
تعدادآموزش ها: 21
آموزش های snap
تعدادآموزش ها: 5
آموزش های رایگان arcgis pro از صفر
تعدادآموزش ها: 12
آموزش پایتون(python) برای سنجش از دور
تعدادآموزش ها: 38
آموزش سنجش از دور برای معدن و زمین شناسی(اکتشافات)
تعدادآموزش ها: 1