آموزش رسم اشکال سه بعدی در arcgis pro

15000$

در این قسمت نحوه ی ایجاد اشکال سه بعدی همانند درخت، چراغ، ماشین و سایر اشکال بررسی شد. این آموزش در ادامه ی اموزش قبلی ایجاد شده است.

توضیحات

از جمله آموزش های این قسمت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1_رسم شیپ فایل

2_ بررسی جدول توصیفی

3_ ایجاد اشکال سه بعدی

نمادهای سه بعدی در زیر لایه های علامت نشانگر طبقه بندی می شوند که به عنوان لایه های نماد نشانگر مدل سه بعدی شناخته می شوند. لایه های نماد نشانگر مدل سه بعدی عمدتا برای تأکید بر نمادها، به ویژه نمادهای نقطه بر روی نقشه استفاده می شود. از آنها می توان برای شناسایی مکان ها، مسیرها یا حمل و نقل مورد استفاده در منطقه ای که به شکل سه بعدی نمادین شده است، استفاده کرد.

جبار مجیدی
مدرس
16 دقیقه
زمان
تهران
محل پژوهش
124
تعداد بازدید