1

آموزش رایگان ENVI از صفر تا صد
0

2

مقدمه ای بر تصاویر ماهواره ای: داده رستر چیست؟
0

3

آموزش نحوه دانلود تصاویر ماهواره ای
0

0

سنجنده ها (aster- landsat-sentinel2)
0

5

آموزش باز کردن تصویر در انوی و layer stack تصاویر استر
0

6

آموزش برش تصاویر در انوی (roi_envi)
0