آموزش برش تصاویر در انوی (roi_envi)

0$

در این قسمت نحوه ی برش دادن تصاویر ماهواره ای بر اساس منطقه ی دلخواه کاربر بررسی شد. برش دادن تصاویر می تواند موجب کم شدن زمان انجام پردازش ها و بالا رفتن دقت کاربر شود.

توضیحات

جبار مجیدی
مدرس
مشخص نشده
زمان
مشخص نشده
محل پژوهش
1113
تعداد بازدید