دیتابیس در arcmap، آموزش رسم shapefile

0$

در این قسمت ابتدا در مورد نحوه ی ویرایش وکتور های رسم شده بررسی شده، سپس مبحث دیتابیس ها در gis توضیح داده شد. با توجه به کاربرد بالای دیتابیس ها در منظم کردن یک پروژه توصیه می شود حتما این آموزش را ببینید.

توضیحات

جبار مجیدی
مدرس
بیست دقیقه
زمان
مشخص نشده
محل پژوهش
1138
تعداد بازدید