آموزش پایتون برای سنجش از دور، جلسه تمرینی

0$

بعد از یادگیری قسمت های قبلی اکنون می توان یک پروهه ی کاربردی را اجرا کرد. در این جلسه به نحوه ی به کار گیری جلسات قبلی می پردازیم.

توضیحات

جبار مجیدی
مدرس
11 دقیقه
زمان
نامشخص
محل پژوهش
62
تعداد بازدید