آموزش پایتون برای سنجش از دور، کلاس 2

0$

قسمت دوم بررسی کلاس ها در پایتون

توضیحات

جبار مجیدی
مدرس
16 دقیقه
زمان
نامشخص
محل پژوهش
64
تعداد بازدید