0

آموزش دانلود تصاویر راداری sentinel 1
0

1

مقدمه ای بر تصاویر راداری (SAR) و نحوه ی دریافت آن ها
0

0

آموزش برآورد میزان فرونشست در SNAP
25000

0

برآورد زلزله در سنجش از دور، قسمت 1
0

0

برآورد زلزله در سنجش از دور، قسمت 2
0

0

براورد زلزله در SNAP، قسمت 3
0