lesson

شاخص پوشش گیاهی(NDVI) در evni

Ad
jabar majidi
خرداد 1400
image

از ابزار NDVI برای تبدیل داده های چند طیفی به یک تصویر واحد که نشان دهنده توزیع پوشش گیاهی است استفاده کنید. مقادیر NDVI(شاخص پوشش گیاهی تفاوت طبیعی) میزان پوشش گیاهی سبز موجود در پیکسل را نشان می دهد. مقادیر بالاتر NDVI نشان دهنده پوشش گیاهی سبز بیشتر است. نتایج معتبر بین 1- تا 1+ می باشد.

از پردازش ndvi برای بارزسازی پوش گیاهی استفاده می شود(فیلم آموزشی)

از گام های زیر پیروی کنید:
1_ از قسمت toolbar مسیر، Spectral> Vegetation> NDVI را انتخاب کنید. کادر فایل ورودی ظاهر می شود.

2_ یک تصویر ورودی را انتخاب کرده و زیرمجموعه مکانی اختیاری را اجرا کنید. سپس روی OK کلیک کنید. کادر پارامترهای محاسبه NDVI ظاهر می شود.

3_ ENVI بطور خودکار باندهای مورد نیاز برای محاسبه NDVI را در باند های  قرمز(red) وفروسرخ نزدیک(NIR) تعیین می کند. در صورت نیاز می توانید باندهای مختلفی را وارد کنید.

4_ خروجی را به File یا Memory انتخاب کنید.

5_ یکی از انواع خروجی زیر را از لیست کشویی Output Data Type انتخاب کنید:
الف_ بایت: مقدار حداقل و حداکثر NDVI را در قسمت های وارد شده وارد کنید.
ب_ Floating Point

6_ بر روی OK کلیک کنید. ENVI خروجی حاصل را به پنجره Image و Layer Manager اضافه 

 

GeoRS.ir


خلاصه ای از ما

هدف ما آموزش رایگان مباحث سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی است. در این زمینه قابلیت هایی را فراهم کرده ایم تا به ساده ترین روش مباحث را یاد بگیرید و در نهایت سطح خود را در آزمون ها بسنجید.

شبکه ی اجتماعی ما:

آپارات اینستاگرام