lesson

الگریتم HSV در ENVI

Ad
jabar majidi
خرداد 1400
image

از این الگریتم برای بهبود دقت مکانی باند های تصویر استفاده می شود.

از HSV برای موارد زیر استفاده می شود:
الف_ تبدیل تصویر RGB به فضای رنگی HSV
ب_ جایگزین مقدار باند با تصویر وضوح بالا
ج_ باز نویسی نوارهای رنگ(hue) و اشباع(saturation ) به اندازه پیکسل با وضوح بالا با استفاده از نزدیکترین همسایه
د_ برگرداندن تصویر را به فضای رنگی RGB.

تصاویر خروجی RGB دارای اندازه پیکسل داده های با وضوح بالا ورودی خواهند بود. باندهای ورودی باید داده بایت باشند.
مراحل زیر را دنبال کنید:
1_ از جعبه ابزار، Image Sharpening> HSV Sharpening را انتخاب کنید. کادر Select RGB Input Bands ظاهر می شود.

2_ سه باند رنگ را انتخاب کنید تا از یک نمایشگر تصویر رنگی باز یا از layer manager تغییر دهید. OKرا کلیک کنید. کادر فایل ورودی ظاهر می شود.

3_ باند ورودی با وضوح بالا را انتخاب کرده و زیرمجموعه مکانی(spatial subsetting) اختیاری را انجام دهید، سپس روی OK کلیک کنید. کادر HSV Sharpening Parameters ظاهر می شود.

4_ روش بازنویسی(resampling ) را از لیست کشویی Resampling انتخاب کنید.

5_ محل دخیره را به memory یا file انتخاب کنید.

6_ بر روی OK کلیک کنید. ENVI خروجی حاصل را به Layer Manager اضافه می کند.

GeoRS.ir


خلاصه ای از ما

هدف ما آموزش رایگان مباحث سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی است. در این زمینه قابلیت هایی را فراهم کرده ایم تا به ساده ترین روش مباحث را یاد بگیرید و در نهایت سطح خود را در آزمون ها بسنجید.

شبکه ی اجتماعی ما:

آپارات اینستاگرام