lesson

آموزش نسبت گیری باندی(band ratio) در envi

Ad
jabar majidi
خرداد 1400
image

برای افزایش اختلاف طیفی بین باندها و کاهش اثرات توپوگرافی از نسبت های باند استفاده کنید. تقسیم یک باند طیفی به دیگری تصویری تولید می کند که شدت باند نسبی را فراهم می کند. ENVI می تواند تصاویر نسبت باند را در قالب اعداد اعشاری یا قالب داده بایت تولید کند. قالب اعشاری حالت پیش فرض است. برای تعیین تقریبی شکل طیفی برای هر طیف پیکسل، می توانید سه نسبت را به یک تصویر ترکیبی از نسبت رنگ(color-ratio-composite) ترکیب کنید.

برای محاسبه نسبت های باند، به دو باند نیاز دارید. نسبت باند، عددی است که بر مخرج تقسیم می شود. ENVI خطاهای تقسیم بر صفر را بررسی می کند و آنها را روی 0 تنظیم می کند. همچنین می توانید چندین نسبت را محاسبه کرده و به صورت باند های متعدد در یک فایل ذخیره کنید.

برای محاسبه ی ننسبت باندی از گام های زیر پیروی کنید:

 1_ یک تصویر چند طیفی(multispectral ) را باز کنید.

2_ از قسمت toolbox مسیر، Band Algebra> Band Ratios را انتخاب کنید. کادر Band Ratio Input Bands ظاهر می شود.

3_ باند صورت کسر(باند اول) و باند مخرج (باند دوم) را از لیست باندهای موجود انتخاب کنید.
برای تغییر باند ها از clear استفاده کنید

4_ برای ایجاد یک جفت باند(band pair) جدید که در لیست جفت های نسبت انتخاب شده است، بر روی Enter Pair کلیک کنید. هنگامی که جفت اول را انتخاب می کنید، فقط باندهایی با همان دقت مکانی در لیست باندهای موجود ظاهر می شوند.

5_ بر روی OK کلیک کنید. کادر Band Ratios Parameters ظاهر می شود.

6_ برای انتخاب زیر مجموعه مکانی اختیاری، روی زیر مجموعه مکانی(Spatial Subset) کلیک کنید.

7_ خروجی را روی file یا memory قرار دهید.

8_ برای خروجی مقادیر نسبت به عنوان بایت یا داده های اعشار، از لیست کشویی Output Data Type انتخاب کنید. اگر Byte را انتخاب کنید، ENVI مقادیر نسبت خروجی را با نگاشت مقادیر وارد شده در قسمتهای Min و Max به 0 تا 255 می کشد.

9_ بر روی OK کلیک کنید.

ایجاد نسبتهای باند پیچیده:

1_ نسبت های تک باند(single band ratios) را همانطور که در بالا توضیح داده شد، ایجاد کنید.

2_ از قسمت toolbox مسیر، Band Algebra> Band Ratios را انتخاب کنید. می توانید از نسبت هایی که قبلاً محاسبه شده اند در نسبت باند جدید استفاده می کنید.

به عنوان مثال، اگر از داده های Landsat TM استفاده می کنید، ابتدا می توانید نسبت باند 5 به باند 7 و باند 3 به باند 1 را محاسبه کنید. با انتخاب نسبت 5 به 7 از کاد Band Ratio Input Bands به عنوان عدد و نسبت 3 به 1 به عنوان مخرج، می توانید نسبت پیچیده 5 به 7 تقسیم بر 3 به1 را محاسبه کنید.

3_ صورت و مخرج کسر جدید انتخاب کنید.

4_ بر روی Enter Pair کلیک کنید.

5_ بر روی OK کلیک کنید. ENVI خروجی حاصل را به Layer Manager اضافه می کند.

برای مشاهده ی فیلم آموزش در ابتدای صفحه از گزینه ی مشاهد ی فیلم آموزش استفاد کنید.

GeoRS.ir


خلاصه ای از ما

هدف ما آموزش رایگان مباحث سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی است. در این زمینه قابلیت هایی را فراهم کرده ایم تا به ساده ترین روش مباحث را یاد بگیرید و در نهایت سطح خود را در آزمون ها بسنجید.

شبکه ی اجتماعی ما:

آپارات اینستاگرام