lesson

فرمت و نحوه ثبت تصاویر در envi

Ad
jabar majidi
اردیبهشت 1400
image

قالب تصویر ENVI یک پرونده رستر flat-binary است که دارای یک پرونده سر برگ ASCII همراه است. داده ها به عنوان یک اطلاعات باینری از بایت ها در یکی از قالب های زیر ذخیره می شوند که اغلب به آنها نوع interleave گفته می شود:

باند پی در پی(BSQ):
این قالب ساده ترین قالب است، جایی که هر سطر داده بلافاصله با خط بعدی در همان باند طیفی دنبال می شود. این قالب برای دسترسی (x ، y) به هر بخشی از یک باند طیفی بهینه است. در واقع در این حالت ابتدا سطر اول باند ثبت می شود ثبت سطر دوم باند یک. این عمل تا زمانی که باند یک به طر کامل ثبت شود ادامه پیدا میکند سپس باند دو همانند باند یک دخیره می شود.

باند با پیکسل به هم پیوسته(BIP):
در این حالت پیکسل اول را برای همه باند ها به ترتیب دنباله ای ذخیره می کند،  سپس پیکسل دوم را برای همه باند ها و پیکسل سوم را برای همه باند ها دنبال می کند، و به همین ترتیب، تا تمام پیکسل های موجود برای تمام باندها(در این مثال از سه باند استفاده شد). این قالب عملکرد بهینه برای دسترسی طیفی (z) داده های تصویر را فراهم می کند.


باند هم خط(BIL):
این قالب سطر اول باند اول را ذخیره می کند و به دنبال آن خط اول باند دوم را دنبال می کند و به دنبال آن خط اول باند سوم را تشکیل می دهد، تا تعداد باند ها از هم جدا می شوند. خطوط بعدی برای هر گروه به روشی مشابه ثبت می شوند. این قالب سازگاری در عملکرد بین پردازش مکانی و طیفی را فراهم می کند و قالب فایل پیشنهادی برای اکثر کارهای پردازش ENVI است.

GeoRS.ir


خلاصه ای از ما

هدف ما آموزش رایگان مباحث سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی است. در این زمینه قابلیت هایی را فراهم کرده ایم تا به ساده ترین روش مباحث را یاد بگیرید و در نهایت سطح خود را در آزمون ها بسنجید.

شبکه ی اجتماعی ما:

آپارات اینستاگرام