موزاییک سریع(Quick Mosaics) در evni

از ابزار Quick Mosaic برای ایجاد یک موزائیک مجازی از رسترهای ژئورفرنس شده استفاده می شود. برای روش های پیشرفته موزاییکی مانند ایجاد تعادل رنگ و ویژگی لبه ها(edge feathering)، از روش Mosaic Seamless استفاده کنید.

برای ایجاد موزاییک مجازی دو گزینه در نظر گرفته شده است:

الف_ گزینه راست کلیک(right-click) در  Layer Manager که به شما امکان می دهد تعدادی رستر نمایش داده شده را در یک موزاییک مجازی گروه بندی و جایگزین کنید.

ب_ ابزاری در جعبه ابزار Toolbox که به کاربر امکان می دهد با هر تعداد رستری که در ENVI باز است همان کار را انجام دهید.

 

گزینه 1: گروه های رده بندی در نمای کنونی

1_ چند تصویر رستری ژئورفرنس شده که با هم تداخل دارند(یا مجاور) را در ENVI  باز و نمایش دهید.

2_ روی لایه View در Layer Manager کلیک راست کرده و Quick Mosaic را انتخاب کنید. کادر Quick Mosaic ظاهر می شود.

3_ قسمت Input Rasters فهرست رسترهای منفرد است. همه آنها به طور پیش فرض انتخاب می شوند. اگر نمی خواهید همه رسترها را گروه بندی کنید، برای انتخاب رسترهای جداگانه از کلیدهای Ctrl یا Shift در صفحه کلید خود استفاده کنید.

4_اختیاری: اگر رسترهای ورودی حاشیه ای در اطراف خود دارند، مقادیر پیکسل های حاشیه ای را در قسمت Data Ignore Value وارد کنید. این پیکسل ها در موزاییک مجازی شفاف می شوند.

5_ اختیاری: نام موزاییک را وارد کنید. اگر نامی را مشخص نکنید، ENVI نام پیش فرض "_Mosaic" را با تاریخ و زمان تعیین می کند.

6_ به طور پیش فرض، هنگام ایجاد موزاییک مجازی(virtual mosaic)، رسترهای ورودی از Layer Manager حذف می شوند. برای غیرفعال کردن این، گزینه Remove Layers را روی No بگذارید.

7_ روی OK کلیک کنید. موزاییک مجازی در نمای کنونی نمایش داده می شود.

 

گزینه 2: استفاده از ابزار Quick Mosaic

1_ در toolbox ابزار، Mosaicking > Quick Mosaic را انتخاب کنید. کادر Quick Mosaic ظاهر می شود.

2_ روی دکمه Browse در کنار ورودی ها کلیک کنید. تصاویر رستری را که می خواهید موزاییک کنید، انتخاب کنید و Open را کلیک کنید.

3_ اختیاری: اگر رسترهای ورودی حاشیه ای در اطراف خود دارند، مقادیر پیکسل های حاشیه ای را در قسمت Data Ignore Value وارد کنید. این پیکسل ها در موزاییک شفاف می شوند.

4_ برای نوشتن خروجی بر روی دیسک(disk)، دکمه File radio را انتخاب کنید و یک نام فایل و مسیر را مشخص کنید. فقط برای تولید خروجی در حافظه، دکمه Virtual radio را انتخاب کنید.

5_ برای نمایش موزاییک در نمای فعلی، پس از اتمام پردازش، کادر تأیید Display result را فعال کنید. در غیر این صورت، اگر کادر تأیید(check box) غیرفعال باشد، می توان موزاییک را از مدیر داده بارگیری کرد.

6_ تأیبر روی OK کلیک کنید. ENVI موزاییک را به Data Manager اضافه می کند و اگر کادر نمایش نتیجه فعال باشد، لایه را به Layer Manager اضافه می کند و موزاییک را در نمای فعلی نمایش می دهد.