لیست ترکیب باند Sentinel 2 در مناطق مختلف

از سال 2015 تصاویر Sentinel 2 را در اختیار کاربران قرار گرفته است و با وضوح 10 متر می تواند پردازش های بسیار مفیدی را انجام دهید که کاربر را تحت تأثیر قرار دهد.

ماموریت Sentinel-2 شامل  از دو ماهواره در مدار مدار قطبی است که در مدار همزمان خورشید قرار گرفته اند و در زاویه 180 درجه نسبت به یکدیگر قرار دارند. هدف آن نظارت بر تغییر در شرایط سطح زمین در پهنای وسیع(290 کیلومتر) و دوره ی تصویر برداری زیاد (10 روز در خط استوا با یک ماهواره و 5 روز با 2 ماهواره در شرایط بدون ابر است ) است.

قبلاً نحوه دانلود تصاویر Sentinel بررسی شده است، اما اکنون خلاصه ای از رایج ترین ترکیب های باند طیفی Sentinel 2 در باتدهایی مانند قرمز، سبز، آبی ارائه شده است. 

لیست اصلی  ترکیبات باندی در Sentinel 2:

ترکیب ها R G B
رنگ های طبیعی 4 3 2
ترکیب رنگی کاذب فروسرخ 8 4 3
ترکیب رنگی کاذب شهری 12 11 4
مناطق کشاوری 11 8 2
نفوذ جو(Atmospheric penetration) 12 11 8a
پوشش گیاهی سالم 8 11 2
زمین / آب 8 11 4
رنگ های طبیعی با حذف اتمسفر 12 8 3
فروسرخ موج کوتاه 12 8 4
آنالیز پوشش گیاهی 11 8 4