lesson

استخراج کتابخانه طیفی در envi

Ad
jabar majidi
تیر 1400
image

برای ایجاد یک کتابخانه طیفی جدید از داخل پنل Export Library از ابزار THOR Spectral Library Builder استفاده کنید. می توانید کتابخانه را به قالب Metadata Rich Spectral Library (MRSL) یا به قالب استاندارد کتابخانه طیفی ENVI (.sli) استخراج کنید.

هنگام استخراج به یک کتابخانه طیفی استاندارد ENVI، تمام مشخصه ها به همان محدوده طیفی و فضای باند مجدداً بازنویسی می شوند.

استخراج به قالب MRSL:

1_ از لیست کشویی Output Format ابزار، Metadata Rich Spectral Library (.msl) را انتخاب کنید.

2_ نام فایل و محل خروجی را انتخاب کنید. پرونده با پسوند msl. پیوست می شود. فایل MRSL مشخصه های طیفی، فضای باند و فراداده هر مشخصه را حفظ خواهد کرد.

توجه: ENVI نمی تواند پرونده های MRSL را بخواند. فقط THOR می تواند این پرونده ها را بخواند. برای مشاهده پرونده های MRSL از نمایشگر کتابخانه طیفی THOR استفاده کنید.

استخراج به قالب کتابخانه طیفی ENVI:

1_ از لیست کشویی Output Format ابزار، ENVI Spectral Library (.sli) را انتخاب کنید.

2_ نام و مکان فایلل خروجی را انتخاب کنید. فایل با پسوند sli. پیوست می شود.

3_ از لیست کشویی Output Waveleleces، روشی را برای بازنویسی مجدد از مشخصه ها انتخاب کنید

الف_ براساس مشخصه های ورودی (band intersection): این روش طول موج های مشخصه را بررسی می کند تا محدوده(range ) خروجی و فضای باند(band spacing) را تعیین کند. محدوده خروجی روی حداقل و حداکثر طول موج مشترک همه مشخصه ها تنظیم شده است.

ب_ بر اساس فایل داده: برای انتخاب تصویر یا کتابخانه طیفی حاوی اطلاعات طول موج، روی Select Data File کلیک کنید. طول موج های خروجی با فایل انتخاب شده مطابقت دارد. برای آن دسته از مشخصه های ورودی که کل محدوده طول موج را شامل نمی شوند، از صفرها برای حذف کردن انتها استفاده می شود. اگر می خواهید کتابخانه شما با مشخصات طیفی یک سنجنده خاص مطابقت داشته باشد، این گزینه مفید است.

ج_ تنظیم دستی: این روش به شما امکان می دهد مقادیر حداقل و حداکثر طول موج و فضای باند را برای استفاده تعیین کنید. برای آن دسته از مشخصه های ورودی که کل محدوده طول موج را شامل نمی شوند، از صفرها برای حذف کردن انتها استفاده می شود.

GeoRS.ir


خلاصه ای از ما

هدف ما آموزش رایگان مباحث سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی است. در این زمینه قابلیت هایی را فراهم کرده ایم تا به ساده ترین روش مباحث را یاد بگیرید و در نهایت سطح خود را در آزمون ها بسنجید.

شبکه ی اجتماعی ما:

آپارات اینستاگرام